Společnost ARCgroup s.r.o. byla založena v roce 2014 jako sloučení exportní části společnosti VT&GM s.r.o. a BASALTEX a.s. Naše společnost dodává do mnoha zemí široké spektrum výrobků celosvětově uznávaných výrobců. Uvědomujeme si, že pro naše zákazníky, kteří nakupují širokou škálu vybavení, je vhodnější mít jednoho spolehlivého partnera, který se zavazuje dodávat požadované zařízení vyráběné několika výrobci.

ARCgroup s.r.o. was established in 2014 as the merger of the export part of VT & GM s.r.o. and BASALTEX a.s. Our company supplies many countries with a wide range of products from world-renowned manufacturers. We realize that for our customers who are buying a wide range of equipment, it is more appropriate to have one reliable partner who is committed to supplying the required equipment produced by several manufacturers.

Náš rozsah služeb zahrnuje

Our range of services includes

tesneni

Produkty a řešení v oblasti průmyslových těsnění.

Products and solutions in the field of industrial seals.

tesneni

Dodávky izolačního a vysokým teplotám odolného materiálu.

Supplies of insulating and high temperature resistant material.

tesneni

Dodávky šoupátkových a kulových ventilů vč. inženýrské činnosti.

Complete deliveries of spool and ball valves, including engineering.

tesneni

Dodávky komponentů a náhradních dílů k turbogenerátorům.

Supplies of components and spare parts to turbogenerators.

ARCgroup s.r.o. je otevřena možnosti spolupráce s dalšími výrobními společnostmi, které mohou být pro naše zákazníky nezbytné.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat přímo jednatele:

ARCgroup s.r.o. there is open cooperation with other manufacturing companies that may be necessary for our customers.

In case of any questions, you can contact the executive directly:

JIŘÍ MORYS

jiri.morys@arcg.cz

+420 777 300 812ROSTISLAV MEIER

rostislav.meier@arcg.cz

+420 737 847 375

kamion


Mgr. MARCEL GROSSL

marcel.grossl@arcg.cz

+420 724 054 784Kontakt Rusko / Contact Russia: VALENTINA KLADKO

valentina.kladko@arcg.cz

+7 920 837 79 47

Naši partneři

Our partners